Η κατανόηση των πραγμάτων


 Η κατανόηση των πραγμάτων γύρω μας έχει να κάνει πολλές φορές με την προσωπική μας αντιληπτική ικανότητα του περιβάλλοντος και των αλληλεπιδράσεων που έχουμε με αυτό.Η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει να προσεγγίσουμε αντικειμενικά την εξήγηση και ουσιαστική τεκμηρίωση αυτών των αλληλεπιδράσεων, σε ένα επίπεδο που μπορούμε να εισάγουμε την
κοινή λογική και έτσι από κοινού να μπορέσουμε να εξάγουμε συμπεράσματα για την εξήγηση πολλών φαινομένων.

 Ακόμα όμως και με την βοήθεια της τεχνολογίας πολλές φορές κάποια φαινόμενα παραμένουν μη εξηγήσιμα ή μη αποδεκτά προς εξαγωγή συμπερασμάτων, άσχετα εάν κατά την δική μας θεώρηση έχουμε δώσει ένα θεωρητικό προσδιορισμό του φαινόμενου.Αυτός ο θεωρητικός προσδιορισμός έχει καθαρά εργαλειακό χαρακτήρα προκειμένου να δημιουργηθεί η αποδοχή του φαινομένου αισθητικά από τον ερευνητή αλλά ταυτόχρονα να ερευνηθεί εις βάθος στην πορεία του χρόνου και της έρευνας,
ώστε να εξηγηθεί και να προσδιοριστεί και να εισαχθεί σε ένα πλαίσιο κοινής λογικής ώστε να εξηγηθεί και να τεκμηριωθεί.
 Παρόλαυτα υπάρχουν φαινόμενα που ακόμα και τώρα δεν εξηγούνται επαρκώς και δεδομένου ότι η ανεπάρκεια δεν είναι τεκμηρίωση σημαίνει ότι
δεν έχουμε και εξήγηση άρα καιαπάντηση.
Πολλές φορές υπάρχουν φαινόμενα τα οποία απλά κατηγοριοποιούνται και προσδιορίζονται θεωρητικά από τις κοινές συμπεριφορές τους.Δηλαδή υπάρχει ένα υπόβαθρο μίας
“αρχέτυπης” συμπεριφοράς και αλληλεπίδρασης αλλά δεν μπορεί να εξηγηθεί ο λόγος, ο σκοπός αλλά και η σύσταση του φαινομένου.

 Ο θεωρητικός προσδιορισμός τέτοιων φαινομένων που μεν είναι αντιληπτή η συμπεριφορά τους αισθητικά αλλά δεν τεκμηριώνονται δημιουργεί ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο, που δεν έχει να κάνει με το πλαίσιο κοινής λογικής, βέβαια μπορούμε όμως να διατηρούμε ένα πεδίο διαλεκτικότητας αλλά που θα παραμένει στο “νομίζω” ή “πιστεύω” εισάγοντας πολλές φορές και στοιχεία τα οποία δεν έχουν να κάνουν με την αντικειμενικότητα.Αυτά τα στοιχεία πολλές φορές έχουν να κάνουν με την αρνητικότητα ή με την πλήρη αποδοχή του φαινομένου μεταφυσικά που σημαίνει ότι απομακρυνόμαστε από την κοινή λογική και εισάγουμε νεοτερισμούς ή δογματικές πεποιθήσεις με ότι μας είναι πιο αρεστό βάση της αισθητικής αλληλεπίδρασης που έχουμε και του
νοητικού υπόβαθρου μας.

 Η καταγραφή και η έρευνα παραφυσικών φαινομένων έχει πολλές κακοτοπιές και η χειρότερη είναι ο ίδιος ο ερευνητής να γίνει “πιστός” στα φαινόμενα αντί να προσπαθεί να τα αναλύει και να αλληλεπιδρά εις βάθος
προκειμένου να τα κατανοήσει.
 Από την άλλη υπάρχει ο κίνδυνος της “άρνησης” όπου ερευνητής δεν
αποδέχεται το φαινόμενο και το προσπερνάει δίνοντας ορθολογιστικές
εξηγήσεις οι οποίες όμως είναι πλήρως θεωρητικές και δεν απορρέουν από
σωστή ανάλυση του φαινομένου και δεν είναι συνδεδεμένες αντικειμενικά με
αυτό και απορρέουν από προσωπικές πεποιθήσεις.


 Στην ομάδα μας ο στόχος είναι η συνεχής καταγραφή και έρευνα των λεγόμενων παραφυσικών φαινομένων με απότερο σκοπό την κατανόηση τους σε δομικό επίπεδο σαν αλληλεπιδράσεις, όπως προκύπτουν από την ερευνητική μεθοδολογία που συνεχώς εξελίσουμε,προκειμένου να
μπορέσουμε να ανάγουμε συμπεράσματα προς βελτίωση της έρευνας μας αλλά προσπαθώντας να προσθέσουμε σε ένα πεδίο έρευνας όπως αυτής των παραφυσικών φαινομένων.Ιωάννης Κόνιαρης-ερευνητής/ιδρυτής-γενικός συντονιστής The AfterDark Project

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις