Σανατόριο Ξενίας Xenia ex sanatorium AfterDark episode 7


Το Ξενία δεν είναι απλά ένα ερειπωμένο κτίριο σε μία απομονωμένη θέση κρύβει κάτι βαθύτερο που έχει να κάνει με την μακρά ιστορία που έχει ως κτίριο.

Οι διάφορες φάσεις λειτουργίας του και οι δραστηριότητες εντός του μετά την εγκατάλειψη του έχουν προσδώσει ένα πολυεπίπεδο χαρακτήρα σαν χώρο που χρειάζεται πολύ κόπο και χρόνο ώστε να μπορέσει κανείς να τον ανακαλύψει και να τον χαρτογραφήσει.
Η ομάδα μας προσπάθησε να το πράξει η επιμονή μας όμως μας έφτασε στα όρια με συνέπεια να υπάρξουν στιγμές όπου κλονίστηκε η ψυχραιμία και η συνοχή της ομάδος.
Παρόλα αυτά βρήκαμε τον δρόμο μας μέσα από τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια και των τριών πολύωρων βραδινών ερευνών.


The Xenia is not just a dilapidated building in an isolated place, hides something deeper that has to do with the long history of this building.

The different operating phases and activities in the post-abandonment have claimed a multilevel character as a place that needs much effort and time to allow one to discover and understand.

Our team tried to do our insistence but we reached the limits with a consequent moments where flustered composure and cohesion of the group.

Nevertheless we found our way through the difficulties that occurred during and many hours of three night investigations.

Please subscribe share and like if you like our work


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Κοντζίαμ το πιο στοιχειωμένο μέρος στην Ν.Κορέα. - GONJIAM: The Most HAUNTED Place In KOREA

 Το νοσοκομείο Κοντζίαμ θεωρείται μία από τις πιο στοιχειωμένες περιοχές στη Νότια Κορέα. Υπήρχαν πολυάριθμοι μύθοι, όπως το γιατί εγκατ...