Το σπήλαιο τoυ Νταβέλη (Αμώμων) | The cave of the unspoiled | AfterDark Project | Trailer


Όταν η ιστορία συναντά το μυστήριο σε αρχέγονο έδαφος γεννιούνται θρύλοι, γεννιούνται ιστορίες που ενοχλούν την λογική και αγκαλιάζουν το ανεξήγητο.Ένα από αυτά τα μέρη είναι και το όρος της Πεντέλης.
When history meets mystery in primeval soil born legends, stories born that disturb logic and embrace the unknown.One of these places is the Mount Penteli.Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις