Το σπήλαιο τoυ Νταβέλη (Αμώμων) | The cave of the unspoiled | AfterDark Project | Trailer


Όταν η ιστορία συναντά το μυστήριο σε αρχέγονο έδαφος γεννιούνται θρύλοι, γεννιούνται ιστορίες που ενοχλούν την λογική και αγκαλιάζουν το ανεξήγητο.Ένα από αυτά τα μέρη είναι και το όρος της Πεντέλης.
When history meets mystery in primeval soil born legends, stories born that disturb logic and embrace the unknown.One of these places is the Mount Penteli.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Κοντζίαμ το πιο στοιχειωμένο μέρος στην Ν.Κορέα. - GONJIAM: The Most HAUNTED Place In KOREA

 Το νοσοκομείο Κοντζίαμ θεωρείται μία από τις πιο στοιχειωμένες περιοχές στη Νότια Κορέα. Υπήρχαν πολυάριθμοι μύθοι, όπως το γιατί εγκατ...