Στα Λυκοβούνια ( Τουρκοβούνια ) | At the Wolfhills | AfterDarkΤα Λυκοβούνια είναι άμεσα συνδεδεμένα με τους ανθρώπους του λεκανοπεδίου της Αττικής
από την αρχαιότητα έως το σήμερα η ανθρώπινη παρουσία τα έχει εμπλουτίσει με ιστορίες στην συνείδηση των ανθρώπων αλλά ταυτόχρονα άλλαξε και την όψη τους.
Η ανθρώπινη παρουσία ανά τους αιώνες στα λυκοβούνια αλλά και η εκμετάλλευση τους δημιούργησε ένα μέρος αντιθέσεων
αντιθέσεις που χαρακτηρίζουν την ίδια την ανθρώπινη φύση
Σε αυτούς τους λόφους μπορεί να συναντήσεις το γαλήνιο πράσινο αλλά ταυτόχρονα και την θέα της ερείπωσης.
και όλα αυτά στο κέντρο του λεκανοπεδίου .

Wolfhills is directly connected with the people of Attica
 from antiquity to the present human presence has enriched the stories in the minds of people but also changed their appearance of this hills.
 The human presence over the centuries on those hills and their exploitation has created a place of contrasts
contrasts that characterize human nature itself
In these hills can meet peaceful green but at the same time the view of disrepair.
All of that in the center of the city...

youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCh7g...

instagram: https://www.instagram.com/the_afterda...

facebook page: https://www.facebook.com/The-Afterdar...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου