Τα Orbs ως φαινόμενο (μέρος 2)

 Στο πρώτο μέρος αναλύσαμε μέχρι ενός βαθμού τις προϋποθέσεις όπου χρειάζεται να ελέγξουμε αλλά και να διασφαλίσουμε για την αποτροπή της οποιαδήποτε καταγραφής σκόνης ή υγρασίας κατά την διάρκεια μίας έρευνας στις φωτογραφίες μας.

 Τονίστηκε πόσο σημαντικό είναι η επιλογή του τύπου της φωτογραφικής μηχανής και ποια τα χαρακτηριστικά της που χρειάζεται να έχει ώστε να μας προσδώσει πιο αξιόπιστα δεδομένα.

 Αφού προσπαθούμε να αναλύσουμε το φαινόμενο των orbs όπως εκδηλώνεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τότε δεν μπορούμε και να μείνουμε στο κομμάτι της φωτογραφίας.
Υπάρχουν αναρίθμητες καταγραφές σε βίντεο με το φαινόμενο των orbs αλλά εμείς θα μείνουμε στην κατηγορία αλλά και τις προϋποθέσεις που αφορά βίντεο που καταγράφεται από υπέρυθρες κάμερες ή ευρύ φάσματος του φωτός κάμερες και δεν στέκεται μόνο στο φαινόμενο των ορμπς αλλά σε οτιδήποτε οπτικά μπορεί να θεωρηθεί "οριακό φαινόμενο". Πριν ξεκινήσουμε όμως χρειάζεται να εξηγήσουμε κάποια πράγματα για το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα του φωτός.

 Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας του φωτός όπου μετρείται σε nanometers.(νανόμετρα).

 Παρατηρούμε ότι το "ορατό" φως όπου βλέπει ο άνθρωπος είναι ένα πολύ μικρο ποσοστό σε σχέση με το υπόλοιπο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα του φωτός.Η θεωρία θέλει στο παραφυσικό ότι οι οντότητες η τα πνεύματα να μπορούν και να υλοποιούνται σε άλλες συχνότητες του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος του φωτός. Μέχρι στιγμής σαν διαθέσιμη τεχνολογία οπτικά μπορούμε να καταγράφουμε βίντεο η φωτογραφίες στο ορατό μέρος του φάσματος στο υπεριώδες και στο υπέρυθρο. Πολύ ακριβότερα μηχανήματα υπάρχουν που μπορούν να καταγραφούν συχνότητες του φωτός πέρα του υπεριώδους άλλα και του υπερύθρου αλλά μιλάμε για ηλεκτρονικά τηλεσκόπια και μηχανήματα που έχουν εφαρμογές στην ιατρική και στην αεροδιαστημική τεχνολογία.

 Όπως και στην φωτογραφία έτσι και στο βίντεο ισχύει η τήρηση συγκεκριμένων προϋποθέσεων όπως η θέση του υπέρυθρου ή υπεριώδους φωτός προβολέα κατά την λήψη του βίντεο σε σχέση με την θέση της άκρης του φακού της βιντεοκάμερας.

 Ουσιαστικά ότι ισχύει για την λήψη φωτογραφίας στο πρώτο μέρος του άρθρου εδώ: ισχύει και στο βίντεο.

Ένα από τα σημαντικά στοιχεία που χρειάζεται να τονίσουμε είναι ότι η λήψη βίντεο στο υπέρυθρο φάσμα του φωτός αλλά και στο υπεριώδες έχει πολλές διαφορές σε σχέση με βίντεο που έχει τραβηχτεί στο "ορατό" μέρος του φάσματος του φωτός. Οι αντανακλάσεις που δημιουργούνται και η συμπεριφορά των χρωματικών αποτελεσμάτων οπτικά είναι διαφορετικά. Συνεπώς χρειάζεται να αναλύουμε με διαφορετικό τρόπο σκέψης οπτικό υλικό το οποίο έχει τραβηχθεί σε υπέρυθρο φως ή υπεριώδες ή ακόμα και τα δύο μαζί.


Μία εξήγηση των διαφορετικών συχνοτήτων του του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος του φωτός.

Υπέρυθρη ακτινοβολία

 Η Υπέρυθρη ακτινοβολία καλύπτει ζώνη συχνοτήτων από 300GHz - 400THz και η ενέργεια των φωτονίων της είναι από 10-3 - 1,6eV. Υπέρυθρη ακτινοβολία εκπέμπουν όλα τα σώματα λόγω θερμότητας. Βρίσκει πολλές εφαρμογές στην τεχνολογία. Οι υπέρυθρες ακτίνες χρησιμοποιούνται στα οπτικά ηλεκτρονικά μέσα όπως τα CD player, στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες με οπτικές ίνες αλλά και με ασύρματη εκπομπή υπερύθρων. Πολύ σημαντική εφαρμογή έχει η υπέρυθρη φωτογραφία που βρίσκει εφαρμογές στην αρχαιολογία, τη γεωργία, την οικολογία, τη δασοπονία, τη γεωλογία και την υδρολογία.

Ορατό φως

 Η ζώνη του ορατού φωτός είναι μία στενή ζώνη του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, στην οποία είναι ευαίσθητο το αισθητήριο της όρασης των ζωντανών οργανισμών. καλύπτει περιοχή συχνοτήτων 400-800THz και η ενέργεια των φωτονίων κυμαίνεται από 1,6 - 3,2 eV. Το ορατό φάσμα χωρίζεται σε επιμέρους ζώνες τις οποίες το ανθρώπινο μάτι τις αντιλαμβάνεται ως διαφορετικά χρώματα.

Υπεριώδης ακτινοβολία

 Η Υπεριώδης ακτινοβολία καλύπτει την περιοχή συχνοτήτων από 800THz - 3 ·10 17Hz και η ενέργεια των φωτονίων της είναι μεταξύ 3eV - 2000eV . Εκπέμπεται από εξαιρετικά θερμά σώματα όπως τα άστρα. Η υπεριώδης είναι ακτινοβολία υψηλής ενέργειας και αρκετά επιβλαβής για τους ζωντανούς ιστούς.


 Θα παραθέσουμε και τους ορισμούς των υπόλοιπων συχνοτήτων του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος του φωτός. 

Ραδιοκύματα

 Τα ραδιοκύματα είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα χαμηλών σχετικά συχνοτήτων. Καλύπτουν περιοχή συχνοτήτων 0-300MHz. Η ενέργεια των φωτονίων τους είναι πολύ χαμηλή και φτάνει μέχρι τα 10-6 eV. Παράγονται από κεραίες και χρησιμοποιούνται ευρύτατα στις τηλεπικοινωνίες. Χωρίζονται σε επιμέρους κατηγορίες με βάση την συχνότητα τους ή ισοδύναμα με βάση το μήκος κύματός τους. Η χαμηλότερη ζώνη συχνοτήτων των ραδιοκυμάτων είναι η περιοχή των βιομηχανικών κυμάτων και η υψηλότερη ζώνη είναι η περιοχή των υπερβραχέων.

Μικροκύματα

 Τα μικροκύματα θεωρούνται και αυτά τμήμα των ραδιοκυμάτων λόγω του ότι παράγονται από κεραίες και έχουν πλήθος εφαρμογών στις τηλεπικοινωνίες. Παρουσιάζουν όμως και διαφορετικές ιδιότητες σε σχέση με τα υπόλοιπα ραδιοκύματα, λόγω της υψηλότερης ενέργειας των φωτονίων τους. Τα μικροκύματα καλύπτουν περιοχή συχνοτήτων από 300MHz -300GHz και η ενέργεια των φωτονίων τους κυμαίνεται από 10-6 - 10-3 eV. Χωρίζονται και αυτά σε τρεις επιμέρους ζώνες. Την ζώνη των δεκατομετρικών μικροκυμάτων ή UHF, στην ζώνη των εκατοστομετρικών μικροκυμάτων ή SHF και στην ζώνη των χιλιοστομετρικών μικροκυμάτων EHF.

Ακτινοβολία Χ

Η ακτινοβολία Χ εκτείνεται από 3· 10 17Hz - 5· 10 19 Hz και η ενέργεια των φωτονίων της είναι 1200 eV - 2,4 ·10 5 eV. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος παραγωγής ακτίνων Χ είναι μέσω της επιτάχυνσης ηλεκτρονίων από δυναμικό τάξης μεγέθους των δεκάδων χιλιάδων βολτ και πρόσπτωσή τους σε στόχο ο οποίος αποτελείται από μεταλλικό υλικό μεγάλου ατομικού αριθμού.

Ακτινοβολία γ

 Η ακτινοβολία γ είναι ακτινοβολία εξαιρετικά υψηλής συχνότητας που κυμαίνεται από 5 ·10 19Hz - 3· 10 22Hz. Οι ενέργειες των φωτονίων της είναι πολύ υψηλές και κυμαίνονται 10 5eV - 10 7eV. Οι ακτίνες γ παράγονται από ραδιενεργούς πυρήνες και από αστέρια στο διάστημα.

Ας προσηλωθούμε όμως στο υπέρυθρο κομμάτι του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος του φωτός...

 Υπέρυθρη ακτινοβολία (IR ακτινοβολία) είναι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με μήκος κύματος μεταξύ 0,7 και 300 μικρομέτρων, πράγμα που ισοδυναμεί με ένα φάσμα συχνοτήτων μεταξύ περίπου 1 και 430 THz.

 Το μήκος κύματος είναι μακρύτερο (και η συχνότητα μικρότερη) από αυτή του ορατού φωτός. Το ηλιακό φως παρέχει ενέργεια λίγο παραπάνω από 1 κιλοβάτ ανά τετραγωνικό μέτρο, στο επίπεδο της θάλασσας. Από αυτή την ενέργεια, 527 W είναι υπέρυθρη ακτινοβολία, 445 W είναι το ορατό φως, και 32 watt είναι υπεριώδη ακτινοβολία.

 Οι αστρονόμοι παρατηρούν αντικείμενα στο υπέρυθρο τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος χρησιμοποιώντας οπτικά εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων των κατόπτρων, φακών και ψηφιακούς ανιχνευτές στερεάς κατάστασης. Για το λόγο αυτό χαρακτηρίζεται ως τμήμα της οπτικής αστρονομίας. Για να σχηματιστεί μια εικόνα, τα τμήματα ενός υπέρυθρου τηλεσκοπίου πρέπει προστατεύονται από τις διάφορες πηγές θερμότητας, καθώς και οι ανιχνευτές να ψύχονται με υγρό ήλιο.


 Η ευαισθησία των Γήινων υπέρυθρων τηλεσκοπίων είναι πολύ περιορισμένη λόγω των υδρατμών στην ατμόσφαιρα, οι οποίοι απορροφάν ένα μέρος της υπέρυθρης ακτινοβολίας που προέρχονται από το διάστημα. Αυτός ο περιορισμός μπορεί εν μέρει να ξεπεραστεί είτε με την τοποθέτηση παρατηρητηρίων σε υψηλότερα υψόμετρα, είτε με τα τηλεσκόπιο τοποθετημένα σε αεροσκάφη. Τα διαστημικά τηλεσκόπια δεν πάσχουν από το μειονέκτημα αυτό, και έτσι το διάστημα θεωρείται η ιδανική τοποθεσία για την υπέρυθρη αστρονομία.

 Οι υπέρυθρες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση νέων αστέρων προτού αρχίσουν να εκπέμπουν ορατό φως. Τα αστέρια εκπέμπουν ένα μικρότερο μέρος της ενέργειας τους στο υπέρυθρο φάσμα, και αν βρίσκονται κοντά σε δροσερά αντικείμενα, όπως πλανήτες, μπορούν να είναι πιο εύκολα ανιχνεύσιμα.

 Το υπέρυθρο φως είναι επίσης χρήσιμο για την παρατήρηση των πυρήνων στους ενεργούς γαλαξίες που συχνά κρύβονται πίσω από αέρια και σκόνη. Οι μακρινοί γαλαξίες, με μεγάλη μετατόπιση προς το ερυθρό, έχουν το φάσμα τους μετατοπισμένο σημαντικά προς μεγαλύτερα μήκη κύματος, και έτσι είναι πιο εύκολα παρατηρήσιμοι στο υπέρυθρο.
 Δηλαδή το υπέρυθρο φως λόφο του μακρύτερου μήκους κύματος του μπορεί και διαπερνάει σωματίδια σκόνης και έτσι στην αστρονομία χρησιμοποιείται για φωτογράφιση και παρατήρηση ουράνιων σωμάτων.

Το υπέρυθρο φως στην φωτογραφία...

 Η υπέρυθρη φωτογραφία ήταν ήδη γνωστή από τα τέλη του 19ου αιώνα.
 Στη δεκαετία του 1930, με την ανακάλυψη νέων χημικών μεθόδων, έγινε το ίδιο εύκολη και απλή στη χρήση της, όπως και στην ασπρόμαυρη φωτογραφία.

 Η ιδιαιτερότητα του υπέρυθρου φιλμ οφείλεται στην ιδιότητα του να καταγράφει αυτό που δεν μπορεί να "καταγράψει" το ανθρώπινο μάτι.Οι υπέρυθρες φωτογραφίες παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και αποτελούν σημαντικότατο εργαλείο για πολλές επιστήμες (π.χ αρχαιολογία,ιατρική,αστρονομία).
 Παράλληλα με τις επιστημονικές εφαρμογές τους τα υπέρυθρα φιλμ έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή στους καλλιτέχνες φωτογράφους(επαγγελματίες και ερασιτέχνες).

 Η υπέρυθρη φωτογραφία χρησιμοποιείται πάρα πολύ σε αεροφωτογραφήσεις λόγο της ιδιότητας του υπέρυθρου φωτός να διαπερνά την ομίχλη.Η υπέρυθρη αεροφωτογραφία βρίσκει εφαρμογές στην αρχαιολογία λόγο της αυξημένης διεισδυτικότητας του υπέρυθρου φωτός στην καταχνιά της ατμόσφαιρας.

 Το υπέρυθρο φως διαφέρει κατά πολύ από το "ορατό" φως με τον τρόπο που αντανακλάτε από τα αντικείμενα.Ένα κλασικό παράδειγμα είναι η χρήση του υπέρυθρου φωτός στην φωτογράφηση με έργα και εικόνες μεγάλης παλαιότητας.

Η συγκεκριμένη εικόνα είναι πάνω από 200 ετών απεικονίζει τον Ιωάννη των Πρόδρομο.Στα δεξιά είναι μία κανονική φωτογραφία που απεικονίζεται το φθαρμένο βερνίκι.Στην μέση η εικόνα τραβήχτηκε με υπέρυθρο έγχρωμο φιλμ και όπως είναι φανερό το στρώμα του φθαρμένου βερνικιού δεν απεικονίζεται λόγο της διεισδυτικότητας του υπέρυθρου φωτός, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δούμε τις χρωματικές λεπτομέρειες της εικόνας πολύ καθαρότερα.Στα δεξιά βλέπουμε μία ασπρόμαυρη υπέρυθρη φωτογραφία όπου μπορούμε να δούμε σχεδιαστικές λεπτομέρειες. που αφορούν την εικόνα.


Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα βίντεο σε υπέρυθρο. Άρα ο λόγος που χρησιμοποιούμε υπέρυθρες κάμερες στις έρευνες μας δεν είναι για "αισθητικούς" λόγους ώστε να συναρπάσουμε τον θεατή, αλλά για να δούμε σε μία άλλη συχνότητα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος του φωτός με βάση τις θεωρίες του παραφυσικού που μιλούν για οντότητες ή πνεύματα ή ακόμα και μορφές ενέργειας που θεωρητικά να τους είναι πιο εύκολο ή πιο οικείο να μετουσιώνονται σε διαφορετική συχνότητα πέρα του "ορατού" μέρους του φάσματος του φωτός. Επίσης αυτό που εκμεταλλευόμαστε είναι και η διεισδυτικότητα του υπέρυθρου φωτός σε σωματίδια που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα.

Το υπεριώδες φως.

Υπεριώδης ακτινοβολία ονομάζεται η περιοχή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας της οποίας το μήκος κύματος στο κενό κυμαίνεται περίπου μεταξύ 380 και 60 νανομέτρων.

Υπάρχουν τρία είδη υπεριώδους ακτινοβολίας.

1. UV-A: Αυτή η ακτινοβολία κυμαίνεται στο κενό μεταξύ 315 και 400 νανόμετρα. Είναι το πιο ακίνδυνο είδος.

2. UV-B: Αυτή η ακτινοβολία κυμαίνεται στο κενό μεταξύ 280 και 315 nm. Αυτή προκαλεί το μαύρισμα, αλλά μπορεί να γίνει επικίνδυνη.

3. UV-Γ: Αυτή η ακτινοβολία κυμαίνεται στο κενό μεταξύ 40 nm και 280 nm . Είναι το πιο επικίνδυνο είδος της υπεριώδους ακτινοβολίας, καθώς με αυτήν έχουν επιτευχθεί εργαστηριακά μεταλλάξεις.

 Τα ανθρώπινα μάτια μάλλον δεν θα έβλεπαν ένα άσπρο κουνελάκι που τρέχει στο χιόνι, όμως οι σκύλοι και ειδικά οι γάτες πιθανότατα θα μπορούσαν: ερευνητές που εξέτασαν τα μάτια μιας πληθώρας θηλαστικών διαπιστώνουν ότι πολλά είδη περίεργος βλέπουν και στο υπεριώδες τμήμα του φάσματος. Υπάρχουν εξάλλου αναφορές και για ανθρώπους που αποκτούν αυτή την ικανότητα έπειτα από επέμβαση για καταρράκτη.

 Η ανθρώπινη όραση καλύπτει ένα μικρό μόνο μέρος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, από το κόκκινο μέχρι το βιολετί ή ιώδες.
Είναι όμως γνωστό ότι η όραση πολλών εντόμων και άλλων ασπόνδυλων εκτείνεται αρκετά πέρα από το μπλε και καλύπτει μήκη κύματος στο υπεριώδες τμήμα του φάσματος. Οι μέλισσες, για παράδειγμα, διακρίνουν υπεριώδη σχέδια στα πέταλα των λουλουδιών τα οποία παραμένουν αόρατα για εμάς.

 Οι επιστήμονες υπέθεταν ότι τα θηλαστικά γενικά δεν βλέπουν στο υπεριώδες, καθώς τα μάτια τους δεν διαθέτουν ειδικούς φωτοϋποδοχείς με ευαισθησία σε αυτά τα μικρά μήκη κύματος.
Στην πραγματικότητα, όμως, ακόμα και οι υποδοχείς που έχουν εξελιχθεί να αντιλαμβάνονται ειδικά το μπλε ή το κόκκινο χρώμα στο ορατό μέρος του φάσματος μπορούν θεωρητικά να απορροφούν και υπεριώδες φως όταν η έντασή του είναι μεγάλη.
Ο πραγματικός λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι δεν βλέπουν στο υπεριώδες είναι ότι ο φακός του ματιού μπλοκάρει την υπεριώδη ακτινοβολία.

 Η απολύμανση του νερού με τη χρήση της υπεριώδους ακτινοβολίας,αποτελεί ασφαλές,φθηνό & απλό τρόπο στο σημείο εφαρμογής (σημειακή απολύμανση).Η ακτινοβολία U.V (ultraviolet),δρα άμεσα (σε αντίθεση με άλλες μορφές απολύμανσης,όπως πχ η χλωρίωση ή ο οζονισμός που απαιτείται κάποιος χρόνος έτσι ώστε να επιδράσει το απολυμαντικό) σκοτώνοντας ακαριαία τους μικροοργανισμούς,χωρίς να επιρεάζει τις φυσικο-χημικές ιδιότητες του νερού (δεν αφήνει δηλ.υπο-προϊόντα απολύμανσης,κατάλοιπα ,όπως οι άλλες μέθοδοι απολύμανσης).

 Το υπεριώδες φως, το μικροβιοκτόνου μήκος κύματος των 253,7 νανομέτρων, αλλάζει το γενετικό (DNA) υλικό  των κυττάρων, έτσι ώστε τα βακτηρίδια, οι ιοί, οι μύκητες, τα φύκια και άλλοι μικροοργανισμοί δεν μπορούν πλέον να αναπαραχθούν. Οι μικροοργανισμοί θεωρούνται νεκροί, και ο κίνδυνος της νόσου από αυτά έχει εξαλειφθεί.

Ένα βίντεο που εξηγεί την διαφορετική συμπεριφορά του υπεριώδους φωτός σε σχέση με το ορατό.


 Αφού εξετάσαμε και αναφέραμε τις ιδιότητες συγκεκριμμένων συχνοτήτων του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος του φωτός ας επιστρέψουμε σε αυτό που πραγματευόμαστε όπου είναι τα ορμπς.

 Η παρουσίαση οπτικών "οριακών" φαινομένων που αφορούν ορμπς ακόμα και από τους ερευνητές που τα αποδέχονται ανάλογα την περίπτωση ως κάτι το οποίο μπορεί να θεωρηθεί πέραν της πραγματικότητας που αντιλαμβανόμαστε, δεν σημαίνει ότι είναι η υλοποίηση κάποιας οντότητας ή πνεύματος.Υπάρχουν θεωρίες που θεωρούν ότι τα ορμπς είναι αποτέλεσμα της αύξησης της ιονίζουσας ενέργειας που εκδηλώνεται στον χώρο ή γενικώς η ενέργεια η οποία υποδεικνύει κάποια "δραστηριότητα" άλλα όπως είπαμε στην αρχή όλα αυτά υπό προϋποθέσεις και αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν κατά την εκδήλωση οπτικών οριακών φαινομένων.
Ιωάννης Κόνιαρης 
Eρευνητής-ιδρυτής-γενικός συντονιστής The AfterDark Project

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Κοντζίαμ το πιο στοιχειωμένο μέρος στην Ν.Κορέα. - GONJIAM: The Most HAUNTED Place In KOREA

 Το νοσοκομείο Κοντζίαμ θεωρείται μία από τις πιο στοιχειωμένες περιοχές στη Νότια Κορέα. Υπήρχαν πολυάριθμοι μύθοι, όπως το γιατί εγκατ...