ΠΑΡΑΒΥΣΤΟΣ ΙΙ | PARABYSTOS II | AfterDark Project | trailer


Οι ιστορίες των ηρώων της αρχαιότητας χάνονται μέσα στην πορεία του χρόνου και συνεχίζουν ως μύθος που διαθλάτε μέσα από την λαογραφία δίνωντας τροφή στους αστικούς μύθους . Μερικά από τα ίχνοι των αρχαίων ιστοριών παραμένουν ακόμα φανερά αλλά και παράβυστα με τα σύγχρονα ερείπια να στέκονται δίπλα τους.

 The stories of the heroes of antiquity are lost in the course of time and continue as a myth that you reframe through the folklore fueling urban myths. Some of the traces of ancient stories are still visible and insipid with modern ruins standing next to them. facebook:https://www.facebook.com/The-Afterdark-Project-1521644897975254/
 website:http://theafterdarkproject.blogspot.gr/
 instagram:https://www.instagram.com/the_afterdark_project/

 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις