Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2015
Εικόνα

The synchronicity of the "paranormal" phenomena and their periodicity.

Εικόνα

Η συγχρονικότητα των "παραφυσικών" φαινομένων και η περιοδικότητα τους.

Εικόνα

The history of Instrumental Transcommunication (ITC)

Εικόνα

Ξενίας | Xenia ex sanatorium | AfterDark Project | Trailer